Hue De Nghi Len Thanh Pho Truc Thuoc Trung Uong nam 2021

Thừa Thiên Huế Kiến Nghị Lên Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương Năm 2021

Ngày 27/04/2020 vừa quá, Tỉnh Thừa Thiên Huế Kiến Nghị Lên Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương Năm 2021. Nghị quyết “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”

Hotline Tư Vấn 0843322233

=>> Tải Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị

=>> Dự Án Eco Garden Huế Quy Mô 44.65 ha.

Hue De Nghi Len Thanh Pho Truc Thuoc Trung Uong nam 2021

Hue De Nghi Len Thanh Pho Truc Thuoc Trung Uong nam 2021.

Theo đó, nghị quyết này thống nhất việc đề nghị các cấp trung ương có thẩm quyền phê duyệt đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế” và xem xét khả năng cho phép thành lập TP Thừa Thiên Huế trực thuộc trung ương vào năm 2021.

Theo đề án này, địa giới hành chính của TP Huế sẽ được mở rộng và các đơn vị hành chính sẽ được sắp xếp lại.
Sẽ có 13 xã, phường của các huyện, thị xã lân cận được sáp nhập vào TP Huế gồm: Thủy Bằng, Thủy Vân (thị xã Hương Thủy), Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hương Phong, Hải Dương (thị xã Hương Trà), Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh, thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang).
Sau khi sáp nhập vào thành phố, sẽ có 4 xã chuyển lên thành phường gồm: Hương Vinh, Phú Thượng, Thủy Vân và thị trấn Thuận An.
TP Huế có 9 phường sẽ sáp nhập lại thành 5 phường gồm: phường Phú Cát và Phú Hiệp sẽ thành phường Gia Hội; phường Phú Bình và Thuận Lộc thành phường Thuận Lộc; phường Phú Hòa và Thuận Thành thành phường Thuận Thành. Một số diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thuận nhập vào phường Tây Lộc, một phần phường Phú Thuận vào phường Thuận Hòa.
Sau khi hoàn thành sáp nhập, TP Huế sẽ có diện tích tự nhiên hơn 266km2, dân số hơn 652.000 người, gồm 29 phường và 7 xã.